Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Pandemia: czas próby

Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Na Święta i Nowy Rok

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam zatrzymać bieg codziennych spraw, by skupić się nad tym, co dla człowieka jest najważniejsze....

Malta ostrzega!

Rozpoczął się już nowy rok...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Sienkiewicz: wzór dla młodzieży

Kto z nas nie czytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Sprawiedliwość a Prawo Boże

Temat jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania to "sprawiedliwość"...

Felieton wielkanocny

Nadszedł Wielki Tydzień. Wielki Tydzień, to czas, kiedy rytm naszego życia nieco zwalnia...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Młodość otwarta na przyjaźń

Rozpoczyna się czas, kiedy dzieci, młodzież, rodzice zastanawiają się nad wyborem szkoły, nad dalszym kierunkiem edukacji...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Norwid - potęga języka

Ostanio mówiliśmy o Norwidzie dając przykłady jego twórczości. Warto też pamiętać o zasadzie recytowania wiersza, zwłaszcza klasycznego...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Młodzież i elity

Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością polskiego państwa...